content

Wel of geen branddetectie bij garage groter dan 1.000m2?

Westluidense Poort ExcelAir impressie 1

Met enige regelmaat krijgen wij vragen over de noodzaak van de toepassing van een brandmeldsysteem in een garage. Het bouwbesluit is hier in basis helder een garage met een aaneengesloten oppervlakte  > 1.000m2 moet voorzien van een brandmeldsysteem met volledige bewaking. De onduidelijkheid ontstaat als een garage gefaseerd gebouwd wordt, bestaande uit fases kleiner dan 1.000m2. Is een brandmeldinstallatie hierbij dan wel of niet verplicht? De adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften heeft zicht gebogen over deze interessante casus.

Een nieuw te bouwen stallingsgarage voor het stallen van 50 auto’s als onderdeel van een nieuw te bouwen woongebouw heeft een gebruiksoppervlakte van circa 1.940 m2. De stallingsgarage grenst aan één zijde aan de woningen en aan de straatzijde is de garage voorzien van een open hekwerk. Boven de parkeerplaats is een dek aanwezig waarop zich de terrassen van de woningen bevinden. Binnen de stallingsgarage bevinden zich ook een aantal buitenbergingen van de woningen.

De gemeente is van mening dat de gehele stallingsgarage als één stallingsgarage met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1.000 m2 moet worden beoordeeld. Daarom is volgens Bouwbesluit artikel 6.20 eerste lid een BMI vereist met volledige bewaking. Deze hoeft niet gecertificeerd te zijn. De aanvrager is van mening dat er twee naast elkaar gelegen gebruiksfuncties van dezelfde soort zijn die elk kleiner zijn dan 1.000 m2, waardoor geen BMI is vereist. Bovendien is de aanvrager van mening dat als de stallingsgarage als één groot brandcompartiment wordt beschouwd, er een gelijkwaardige veiligheid is als beoogd
met een stallingsgarage kleiner dan 1.000 m2, omdat de vluchtmogelijkheden ten minste net zo veilig zijn als bij twee aan elkaar grenzende gebruiksfuncties.

Een aparte situatie waarbij theoretisch een parkeergarage tot in oneindige grootte gebouwd zou kunnen worden waarbij er geen branddetectie toegepast zou hoeven worden. Dergelijke installaties worden dan ook niet voorzien van doormelding waarbij brandalarmen ook niet automatisch worden opgevolgd. Het is maar de vraag of dit de brandveiligheid en vroegtijdige ontdekking van de brand ten goede komt. ExcelAir is van mening dat deze garages op basis van het bouwbesluit altijd uitgevoerd dienen te worden met een robuust branddetectie systeem op basis van aspiratie zodat loze meldingen en storingen tot een minimum beperkt blijven.

Lees hier het volledige artikel.

 

Parkeerproblemen tijdens bouwproces? ExcelAir heeft een oplossing!

Parkeergarage Alliantie Hilversum

Tijdens het realiseren van een gebouw zijn er vaak veel werklieden op een bouwlocatie aanwezig, voor het onderhavige project kan dit op lopen tot max. 150 mensen op een werkdag. Deze mensen komen vaak alleen of met twee personen in een auto of een bestelauto. In een dichtbevolkte / bebouwde omgeving is het parkeren van de voertuigen van de werklieden dikwijls problematisch. Ten gevolge van deze extra parkeerbelasting in de omgeving in combinatie met de aanvoer van materialen kan dit zelfs leiden tot verkeersgevaarlijke situaties. Daarnaast heeft het straat parkeren invloed op de efficiency van de werklieden, denk hierbij aan; aanvoer van materialen en gereedschappen, verminderen van diefstalrisico’s bij het parkeren op de werklocatie.

Het is daarom aan te bevelen, indien een gebouw wordt voorzien van een stallingsruimte deze zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen om de overlast / risico’s voor de omgeving te beperken.

ExcelAir kan een maatregelenpakket vast te stellen en hiervoor een onderbouwing maken middels een rapportage welke voorgelegd kan worden aan de Gemeente.  Een win win situatie voor alle betrokken partijen waardoor tijdelijk parkeren in de stallingsgarage mogelijk wordt.

Benieuwd? Neem gerust even contact met ons op wij staan u graag te woord.

Auto lekt aardgas, brandweer sluit parkeergarage in Groningen af

Tekstbord

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen in een parkeergarage aan de Herepoortenmolendrift in de binnenstad

Rond 17.45 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een gaslekkage in de garage. “Bij aankomst bleek dat een auto die op aardgas rijdt, gas lekte”, vertelt Ten Cate. “De garage was op dat moment al ontruimd. Bezoekers stonden buiten te wachten op de komst van de hulpverleners.” Brandweerlieden hebben met specialistische meetapparatuur metingen verricht in de garage. “Toen bleek dat de situatie veilig was kon de garage weer vrij worden gegeven.” Hoe de lekkage precies kon ontstaan is onbekend. Na een half uur keerde de brandweer weer terug naar de kazerne.

De meeste ondergrondse parkeergarages worden uitgerust met een gasdetectiesysteem waarbij gedetecteerd wordt op CO en LPG gassen.  Aardgas kan gelukkig ook gedetecteerd worden door LPG sensoren. Door de komst van voertuigen die rijden op explosieve gassen zoals aardgas of waterstof biedt de aanwezigheid van een LPG sensoren die reageren op deze explosieve gassen uitkomst.  Derhalve adviseert ExcelAir ondanks de afname van LPG voertuigen om deze LPG detectie te handhaven.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: website Dagblad van het Noorden

MEER REFERENTIES