Sinds februari 2012 is de Norm NEN6098 Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages gepubliceerd. Om de verschillen tussen sprinkler, compartimentering en ventilatie in parkeergarages inzichtelijk te maken en de achtergrond van de norm NEN6098 te verduidelijken is er een handreiking opgesteld. Deze handreiking geeft praktische tips ten behoeve van het ontwerp van een brandveilig parkeergebouw waarbij er invulling gegeven kan worden aan de optimale toepassing van de NEN6098. De handreiking is opgesteld door VEBON-leden van de werkgroep NEN6098. ExcelAir b.v. heeft samen met de overige VEBON leden van de werkgroep NEN6098 zorg gedragen tot de totstandkoming van deze handreiking.

Downloads

Laatste Nieuws

Neem contact met ons op

Contact Us
reCAPTCHA