Ieder gebouw met een brandmeld installatie, ontruimingsinstallatie, en/of rookbeheersing installatie moet respectievelijk volgens de NEN 2654-1, de NEN 2654-2 en de NEN 2654-3 norm worden beheerd, gecontroleerd en onderhouden. Op basis van deze normen dient het beheer / controle in principe 11 x per jaar door een gediplomeerd persoon plaats te vinden.

Deze werkzaamheden kunnen in eigen beheer worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt dit echter lastig dit te realiseren omdat het kostbaar en tijdrovend is. Daarnaast constateren wij dat de verantwoording die deze werkzaamheden met zich meebrengt, wordt onderschat. Als controles onjuist worden uitgevoerd, kan de omgevingsvergunning in gevaar komen. Voor NEN 2654-1 geldt dit voor het inspectie certificaat. Dit certificaat is juist zo belangrijk omdat het betreffende pand zonder dit certificaat niet tegen brand verzekerd kan worden.

Laatste Nieuws

Neem contact met ons op

Contact Us
reCAPTCHA