Een rook- en warmte afvoersysteem (RWA), ook wel rookbeheersingssysteem genoemd, moet tijdens een brand de rook doeltreffend uit de parkeergarage afvoeren. Zo zorg je voor een rookvrije vluchtweg en heeft de brandweer zicht op de brand.

Brand is één van de grootste schadeveroorzakers in Nederland: jaarlijks gaan er voor vele miljoenen euro’s gebouwen en goederen verloren door brand. De meeste slachtoffers komen niet om door de brand, maar juist door een sterke rookontwikkeling.

Bouwbesluit
Het bouwbesluit besteedt veel aandacht aan het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van een brand. Een RWA-ventilatiesysteem geeft je de mogelijkheid om via het gelijkwaardigheidsbeginsel af te wijken van de verplichte brandcompartimentering. Een RWA zorgt er namelijk voor dat rook en warmte tijdens een brand adequaat worden afgevoerd via luchtgeleidingsschermen of antikortsluitschermen.

Om de veiligheidsregels in de verschillende regio’s binnen Nederland te stroomlijnen, is sinds februari 2012 de NEN6098 van kracht. Deze norm zorgt voor een hoger veiligheidsniveau, omdat het een gelijkwaardige oplossing is voor verschillende soorten panden. Zo is het in panden vanaf 2500m2 verplicht om te zorgen dat de brandweer altijd vrij zicht heeft op de brand, zodat zij met de wind in de rug naar een autobrand kunnen.

Daarnaast worden er eisen gesteld aan ventilatoren, zodat die blijven werken bij hoge temperaturen.

Alleen een RWA-installatie is niet voldoende. Een goed brandveiligheidsconcept bestaat ook uit droge stijgleidingen, blusmiddelen, een branddetectiesysteem met plaatsbepaling en een goede interne organisatie.

Andere voorbeelden van RWA-systemen die wij leveren zijn:

  • Overdrukventilatie systemen voor trappenhuizen
  • Overdrukventilatie systemen voor brandweerliften

Laatste Nieuws

Neem contact met ons op

Contact Us
reCAPTCHA