Een Rook- en Warmte Afvoersysteem (ook wel rookbeheersingsysteem genoemd) dient in geval van een brand de rook doeltreffend uit het pand af te voeren. Hierdoor kan een rookvrije vluchtweg voor de aanwezigen of zicht op de brand voor de brandweer gerealiseerd worden. Brand is een van de grootste schadeveroorzakers in Nederland. Jaarlijks gaan voor vele miljoenen euro’s gebouwen en goederen verloren als gevolg van brand. Eén op de vijf bedrijven komt een brand nooit helemaal te boven en is binnen vijf jaar failliet. De meeste slachtoffers komen veelal niet om door de brand maar juist door een sterke rookontwikkeling.

In het bouwbesluit wordt veel aandacht geschonken aan het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van een brand. Met een beroep op het gelijkwaardigheids beginsel door toepassing van een RWA systeem kan worden afgeweken van de door het bouwbesluit geëiste brandcompartimentering. Een RWA (stuwkrachtventilatiesysteem) is een rookwarmteafvoer- of rookbeheersingssysteem. Deze systemen zijn bedoeld om rook en warmte bij een brand snel en adequaat af te voeren. Middels luchtgeleidingsschermen of anti kortsluitschermen wordt de lucht gestuurd over de brandlocatie en worden en de rook en warmte op adequate wijze afgevoerd. Tevens kunnen dergelijke systemen zicht op de brand bieden voor een succesvolle binnenaanval van de brandweer.

Gezien de grote diversiteit in verschillende regio’s binnen Nederland is sinds februari 2012 de NEN6098 van kracht. In deze norm die dient als gelijkwaardige oplossing wordt er een hoger veiligheidsniveau gerealiseerd dan voorheen bij de inmiddels ingetrokken praktijkrichtlijn van het LNB:2002. Vanaf 2.500m² wordt bijvoorbeeld zicht op de brand geëist waarbij de brandweer met de wind in de rug een autobrand kan benaderen. Ook worden er eisen gesteld aan de toe te passen ventilatoren waarbij deze kunnen blijven functioneren bij de te verwachte temperaturen die op treden bij een autobrand. Echter alleen de toepassing van een RWA systeem is niet de oplossing. Het samenspel van een RWA installatie, droge stijgleidingen, blusmiddelen een branddetectiesysteem met plaatsbepaling en een goede interne organisatie draagt zorg voor een goed brandveiligheidsconcept.

Andere voorbeelden van RWA systemen zijn:
Overdrukventilatie systemen voor trappenhuizen.
Overdrukventilatie systemen voor brandweerliften.

Laatste Nieuws

Neem contact met ons op

Contact Us
reCAPTCHA