content

Oplaadpunten voor elektrische auto’s in parkeergarages ongewenst?

Enschedeër Herman Meijer woont sinds 2016 in een huurappartement aan de Brouwerijstraat op Roombeek. Bij zijn huurflat hoort een eigen parkeerplek in de belendende parkeergarage. Meijer beschikt over een plug-in hybride auto. Maar in de acht etages tellende parkeergarage is nog altijd geen oplaadpunt voor elektrische auto’s.

Meijer (70) is daarover nu al drie jaar in overleg met Parkeerbeheer van de gemeente Enschede en de vereniging van eigenaar (VVE). Boos is hij niet, wel verbaasd en verwonderd. „Hoe kan het dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen aan klimaat en milieu, maar dat we daarvoor niet de faciliteiten krijgen?”

Veiligheid gaat voor alles
Jeroen ter Bekke reageert namens de gemeente in deze kwestie. „Het Parkeerbedrijf gaat 4 E-laadvoorzieningen in de Brouwerijgarage aanleggen. De beoogde plek op dek 4 ter hoogte van de loopbrug naar de appartementen, is door recente ontwikkelingen en na afstemming met de brandweer ernstig ter discussie gesteld”,

Lees hier het volledige artikel

Bron: website Tubantia

Inmiddels zijn er ondertussen in veel gemeenten al laadpalen voorzien in parkeergarages.  De trend is dat veel publiek toegankelijke parkeergarages groter dan 1.000m2 worden voorzien van een sprinklerinstallatie in het kader van gelijkwaardigheid. Met de opkomst van elektrische voertuigen is het de vraag of dit wel uitsluitend de juiste toepassing is. De toepassing voor een Rook Warmte Afvoer installatie kan een beter of aanvullend alternatief op een sprinklerinstallatie zijn.  Een sprinklerinstallatie beheerst wel de brand maar voert niet de rook en warmte af. Een brand in de batterijen van een elektrische auto duurt immers meerdere uren, is bovendien niet te blussen met water  en produceert veel rook.  ExcelAir is specialist op het gebied van RWA systemen in parkeergarages en kan u derhalve uitstekend adviseren bij het ontwerp van deze garages.

Maatregelen brandveiligheid parkeergarage Veemarkt

Westluidense Poort ExcelAir impressie 1

Eind augustus start de gemeente Dordrecht met het nemen van maatregelen om de brandveiligheid in parkeergarage Veemarkt te verbeteren. Eerdere inspanningen zoals het verbeteren van vluchtroutes, uitbreiden van blusmiddelen en aanbrengen van brandcompartimenten bleken niet voldoende om aan de gestelde eisen van het bouwbesluit 2012 te voldoen. Er worden camera's geïnstalleerd om een beginnende brand te signaleren. Daarnaast is het nodig om 121 parkeerplekken aan de buitenranden van vijf parkeer dekken af te zetten.

Het gebied rond de parkeergarage Veemarkt is in ontwikkeling. Voor de bouw van het Huis van Stad en Regio maakt de garage plaats voor een nieuwe bestemming. Er is lang onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden om te voldoen aan de brandveiligheidseisen. Daarbij is gezocht naar een oplossing waarbij de kosten in verhouding staan met de beperkte gebruiksduur van de garage.

ExcelAir is specialist op het gebied van brandveiligheid in parkeergarages en is voor u de partner om mee te denken in complexe brandveiligheidsvraagstukken voor nieuwbouw- en renovatie projecten. Met name de toepassing van zeer snelle rookdetectie is van essentieel belang voor het vroegtijdig ontdekken van een beginnende auto brand.  Het toepassen van punt rookmelders is hierbij niet gewenst gezien de storingsgevoeligheid voor vocht en vuil van deze melders. Benieuwd? Neem eens contact op met onze specialisten zij staan u graag te woord.

 

De Groene Kaap een verfraaiing van Katendrecht

Op de Pols van Katendrecht krijgen de gebouwen een stevige, industriële schaal en uitstraling, in de lijn van de voormalige bebouwing. De gebouwen bestaan uit basementen met daarop woontorens. De blokken zijn hoger aan de noordzijde en de torens zijn zodanig gepositioneerd dat uitzicht en schaduwwerking gunstig uitpakt. De stapeling van programma: parkeren, wonen en groen maakt De Groene Kaap tot een hoogstedelijk project. Door de enorme dichtheid (bijna 200 woningen/ha) en divers woonprogramma met een gevarieerde doelgroep zal er een veelkleurige stedelijke leefomgeving ontstaan.

ExcelAir is bij het ontwerp nauw betrokken geweest en heeft een RWA ventilatie systeem geadviseerd als gelijkwaardige oplossing voor de parkeergarage.  In opdracht van Spindler Installatietechniek zal er binnenkort gestart worden met de aanleg van de installatie. Een mechanisch RWA ventilatie systeem voor een parkeergarage is bij uitstek de oplossing om adequaat rook en warmte af te voeren bij een autobrand.

Lees hier het volledige artikel

Bron: website architectenweb

Brandalarm in parkeergarage Kreupelstraat Schiedam

Parkeergarage Alliantie Hilversum

De brandweer is op zondagochtend 9 juni j.l. gealarmeerd voor een brandalarm in de parkeergarage aan de Kreupelstraat in Schiedam. Het brandalarm werd veroorzaakt door een auto die de garage in was gereden en door de rookontwikkeling ging het brandalarm af. Onderzoek ter plaatse wees uit dat er gelukkig geen sprake was van brand. Mogelijke oorzaak was een olielekkage die voor lichte rookontwikkeling had gezorgd waardoor de brandmeldinstallatie in alarm kwam.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: website nieuwestadsblad

Brand in parkeergarage Ede

In een parkeergarage onder een meubelmakerij aan de Boylestraat in Ede is donderdagochtend 6 juni een autobrand ontstaan. De brandweer had de brand opgeschaald naar een middelbrand. Dat werd gedaan op basis van de waterwinning. Hierdoor kwamen er meer bluswagens richting de brand.  Er was sprake van veel rookontwikkeling. De brand kon snel geblust worden door de brandweer.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: website ede stad

 

 

De verborgen Tuinen in Leusden made by ExcelAir

De Verborgen Tuinen ligt centraal in Leusden, tegenover het typische Hollandse landschap met weilanden, sloten, authentieke boerderijen en eindeloze vergezichten.

ExcelAir heeft in opdracht van Breman Schoorsteentechniek te IJsselmuiden het parkeergarage ventilatie- en gasdetectie systeem voor de parkeergarage van het appartementen complex aangebracht.

 

Meerdere auto’s in brand in parkeergarage Maastricht

Parkeergarage Alliantie Hilversum

In de parkeergarage Plein 1992 in Maastricht stonden afgelopen zaterdagmiddag meerdere voertuigen in brand.

Volgens de brandweer, die even na 15.00 uur de melding kreeg, was er sprake van veel rookontwikkeling in de parkeergarage. Ruim een half uur later werd het sein brand meester gegeven. Twee auto’s zouden volledig zijn uitgebrand.

Lees hier het volledige artikel

Bron: website de Limburger

Autobrand zet parkeergarage ziekenhuis Heerlen onder rook

Een autobrand in de parkeergarage van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen heeft vrijdagavond voor veel rookontwikkeling gezorgd. De bewakingsdienst van het ziekenhuis wist de autobrand grotendeels te blussen, maar moest toch de brandweer inschakelen om de klus definitief te klaren.

Lees hier het volledige artikel

Bron: website 1Limburg.nl

Belvedere Den Bosch een RWA systeem in aanleg

Aan de zuidrand van het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch worden 149 luxe terrasappartementen, 58 koop en 91 huur en 1 stadswoning gebouwd. Bijzonder aan de locatie zijn de fraaie uitzichten over het natuurgebied De Gement, de groene binnentuin of de Hofvijver.

ExcelAir realiseerd in opdracht van Tibo Veen de RWA installatie in de parkeergarage. De eerste installatietechnische contouren worden inmiddels zichtbaar.

MEER REFERENTIES