Gelijkwaardigheid

Bij brand is de eerste zorg het redden van mensen en het blussen van de brand. Voor eigenaren en exploitanten van gebouwen, waaronder parkeergarages, is het daarnaast van belang de gevolgschade te beperken. Zeker nu steeds meer de verantwoordelijkheid bij deze eigenaar/exploitant wordt gelegd. Dan is het ook noodzakelijk dat duidelijk is wat de mogelijkheden zijn.Bij brand moeten mensen veilig en snel kunnen vluchten. Naast detectie speelt bij parkeergarages ook ventilatie een belangrijke rol als het gaat om de brandveiligheid.

Op deze pagina kunt u een keuze maken om de Handreiking toepassing NEN6098 of beoordelingsrichtlijn rookbeheersystemen te downloaden.

MEER REFERENTIES