In deze derde versie van het protocol is een koppeling gemaakt naar het Protocol Technische Verificatie van VEBON-NOVB. Dit protocol bevat een overzicht van mogelijkheden om met behulp van de techniek alarmen technisch te verifiëren. De daadwerkelijke oplossingen zijn terug te vinden in een webtool van VEBON-NOVB. In verschillende paragrafen zijn voorbeelden toegevoegd wanneer er bijvoorbeeld niet doorgemeld moet worden of wat er gedaan moet worden bij annulering van een eerdere gedane brandmelding. Verder zijn diverse paragrafen aangepast omdat de overgangsfase (verwijdering paragraaf 5.4 in versie 2) tot een einde is gekomen Met de uitgifte van versie 3 is versie 2 van 1 februari 2014 komen te vervallen.

Downloads

Laatste Nieuws

Neem contact met ons op

Contact Us
reCAPTCHA