ExcelAir heeft in samenwerking met Dura Vermeer, Unica Installatietechniek en Blom Elektrotechniek een bijzonder project het Baken in Amsterdam gerealiseerd. Het project betreft een woontoren en met zijn 20 lagen torent het gebouw boven de omliggende gebouwen uit. Het 130 appartementen tellende gebouw heeft de vorm van een driehoek waardoor er aan alle zijden optimaal zicht en veel licht is.

Conform het bouwbesluit zouden de trappenhuizen voorzien dienen te worden van voorportalen / sluizen. Gezien de unieke driehoekige vormgeving was er bouwkundig te weinig ruimte om deze sluizen te realiseren. Op basis van gelijkwaardigheid is er uiteindelijk gekozen voor een overdruk ventilatiesysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat er in geval van brand de vluchtwegen gevrijwaard worden van rook. De grootste uitdaging was om het systeem effectief te laten werken waarbij op elke verdieping luchtafvoer gerealiseerd diende te worden. Op iedere verdieping was er besteksmatig een brandklep voor de luchtafvoer bedacht. Gezien de bouwkundige opzet was de toepassing van deze kleppen niet wenselijk en is er in nauw overleg met Dura Vermeer en Unica Installatietechniek gekozen voor een unieke oplossing. Door toepassing van een unieke EN12101-8 klep is er voor gezorgd dat deze klep visueel in zijn geheel wegvalt in de bouwkundige wand.