Ondergrondse parkeergarages moeten worden opgeleverd met een stuwkrachtventilatiesysteem, volgens de NEN6098 uit 2012. Daarbij heeft de compartimentgrootte grote invloed op de functie van het systeem. Afhankelijk van het type rookwarmteafvoer of rookbeheersingssysteem zijn er verschillende testen nodig. Zo kunnen er kouderookproeven, debietmetingen, stromingsmetingen en rastermetingen worden uitgevoerd.

Bij een aantal van deze testen moet vooraf een CFD-berekening gemaakt worden, voor de te verwachten stroming in de garage zonder thermische belasting. Daarna moet het systeem tijdens de test getoetst worden aan deze CFD-berekening.

Hot-smoke-test
Naast de vereiste testen en CFD-berekeningen, bieden wij op verzoek van brandweerkorpsen de mogelijkheid tot een extra test: de warmerookproef, ook wel de hot-smoke-test. We hebben deze test ontwikkeld in samenwerking met adviesbureau Exiss en kenniscentrum voor brandveiligheid Efectis. De hot-smoke-test is een gevalideerde test waarbij we thermodynamische invloeden simuleren, precies zoals ze bij een echte autobrand zijn. De hot-smoke-test geeft een goed beeld van hoe het stuwkrachtventilatiesysteem werkt. Hierbij beoordelen we ook de vooraf gemaakte CFD-berekening.

ExcelAir voert deze praktijktesten: zo zorgen we voor een onafhankelijke beoordeling van het geteste installatiesysteem. Met onze werkwijze kunnen we alle stuwkrachtventilatie- en overdrukventilatiesystemen testen, van welke fabricaat ze ook zijn.

Laatste Nieuws

Neem contact met ons op

Contact Us
reCAPTCHA