Conform de NEN6098 dient een stuwkrachtventilatiesysteem opgeleverd te worden. Hiervoor zijn afhankelijk van de verschillende testen vereist. Afhankelijk van de compartimentgrootte zal ook de functie van het systeem veranderen. Afhankelijk van het type rookwarmteafvoer of rookbeheersingsysteem moeten koude rookproeven, debietmetingen, stromingsmetingen en rastermetingen worden uitgevoerd. Bij een aantal van deze testen dient vooraf een CFD berekening worden gemaakt voor de te verwachten stroming in de garage zonder thermische belasting. Tijdens de testen dient het systeem te worden getoetst aan de CFD berekening.

ExcelAir gaat echter nog een stap verder en speelt in op de vraag vanuit diverse brandweerkorpsen en biedt de mogelijkheid tot een warme rookproef, de zogenaamde hot smoke test. Om tot een goede gevalideerde test te komen is, in samenwerking met adviesbureaus Exiss en Efectis (het kenniscentrum voor brandveiligheid), deze onafhankelijke hot smoke test ontwikkeld. Bij deze hot smoke test worden thermodynamische invloeden, welke bij een echte autobrand optreden, gevisualiseerd, waarbij er geen schade wordt berokkend aan het gebouw. Tevens wordt een goed beeld verkregen van de werking van het stuwkrachtventilatie systeem waarbij de vooraf uitgevoerde CFD simulatie beoordeeld kan worden.

ExcelAir verzorgt deze praktijktesten in nauwe samenwerking met adviesbureau Exiss zodat een gegarandeerde onafhankelijke beoordeling van het geprojecteerde installatiesysteem ontstaat. Alle stuwkrachtventilatie- en overdrukventilatie systemen, fabricaat onafhankelijk, kunnen getest.

Laatste Nieuws

Neem contact met ons op

Contact Us
reCAPTCHA