Verschillende brandmeld-, ontruimings- en RWA-installaties moeten een inspectiecertificaat hebben, zoals in het bouwbesluit 2012 staat. Dat is wettelijk verplicht. Het traject om een certificaat te verkrijgen, is bij nieuwbouwprojecten vaak iets eenvoudiger dan bij bestaande bouw. Daar ontbreken regelmatig basisuitgangspunten zoals een getekend Programma van Eisen. Daardoor wordt het geheel al snel een tijdrovend en complex proces. Geen zorgen: wij leiden de inspectie in goede banen.

We kunnen bijvoorbeeld meelopen met de inspecteur, ook wel inspectiebegeleiding genoemd. Als de inspecteur dan constateert dat er iets ontbreekt, weten wij precies welke maatregelen je moet nemen om de brandveiligheid weer op niveau te brengen. Zo voldoe je weer aan alle verplichtingen.

Kunnen we je helpen? Neem contact met ons op!

Laatste Nieuws

Neem contact met ons op

Contact Us
reCAPTCHA