Een brandmeld – en ontruimingsinstallatie en een RWA installatie zoals genoemd in het bouwbesluit 2012 (artikel 6.20 lid 6 en 6.32 lid 2) dient een inspectie certificaat te hebben. Dit is een wettelijke verplichting.  ExcelAir b.v. kan voor u de inspectie begeleiding van het onafhankelijke geaccrediteerde inspectiebureau verzorgen.

Bij een nieuwbouwproject is dit vaker een makkelijker traject daar veel zaken vooraf afgestemd kunnen worden met de diverse partijen. Een branddetectiebedrijf zal op zijn beurt een onafhankelijk geaccrediteerd inspectiebureau betrekken bij het ontwerp.

Bij bestaande bouw is dit vaak een lastige materie daar veel documenten niet voorhanden zijn. Veelal ontbreken de basis uitgangspunten zoals een getekend Programma van Eisen (PvE). Het project dient dan weer van vooraf aan te worden opgepakt. Dit is een tijdrovende en complexere materie waarbij overleg met bevoegd gezag / of gemeente cruciaal blijkt te zijn. ExcelAir b.v. is door haar ruime ervaring in staat om dit proces tot een succesvol einde te brengen.

Tijdens de inspectie door een geaccrediteerd inspectiebureau kan ExcelAir b.v. meelopen met de inspecteur.  Wij noemen dit de inspectie begeleiding. Wanneer deze inspecteur gebreken constateert, adviseren wij u over welke maatregelen u moet nemen om de brandveiligheid weer op het vereiste niveau te brengen. Op deze wijze voldoet u weer aan uw verplichtingen.

Laatste Nieuws

Neem contact met ons op

Contact Us
reCAPTCHA