Conform het bouwbesluit afdeling 2.1 mag een constructie niet bezwijken bij geoogd gebruik. Artikel 2.3 geeft aan dat een bouwconstructie mag bezwijken zolang het niet leidt tot het bezwijken van ander bouwconstructies in de directe nabijheid. In de NEN 1990 in samenhang met de NEN 1991-1-7 wordt omschreven om welke ruimte dit gaat. Bij een nieuw te plaatsen gasgestookt toestel dient rekening gehouden te worden met het optreden van een ruimte explosie waarbij de bouwconstructie niet mag bezwijken. De NEN 3028 geeft aan hoe voor een stookruimte (zoals bedoeld in het bouwbesluit) en een opstellingsruimte aan deze eis kan worden voldaan.

De wand van stookruimten dient een voorziening te hebben tot drukontlasting te hebben. In stookruimten onder het maaiveld, is het aanbrengen van zo een voorziening meestal niet mogelijk. Om te komen tot een gelijkwaardige oplossing dient de veiligheid op een andere wijze te worden gerealiseerd.

Een gasdetectiesysteem van ExcelAir biedt een oplossing. Hierbij wordt de uitstroming van aardgas (CH4) die een explosief gasmengsel kan vormen bewaakt. Bij het aanspreken van een gasconcentratie wordt er een signaal naar de gas toevoervoorziening gestuurd en wordt deze direct afgesloten. Hierbij worden en het gebouw en ketelhuis beschermd en kan instortingsgevaar worden voorkomen. ExcelAir heeft jarenlange ervaring met gasdetectiesystemen in ketelhuizen. ExcelAir heeft een unieke serie sensalert gasdetectiecentrales ontwikkeld specifiek voor de toepassing in ketelhuizen. Deze gasdetectiesystemen hebben zich ruimschoots bewezen in de vele projecten die door ons gerealiseerd zijn. Het gasdetectiesysteem is dan ook een betrouwbaar systeem wat continu doorontwikkeld wordt immers stilstand is achteruitgang.

Laatste Nieuws

Neem contact met ons op

Contact Us
reCAPTCHA