Een Programma van Eisen (PvE) is het basisdocument waarmee een installatie wordt ontworpen, geïnstalleerd, gecertificeerd en onderhouden kan worden. In dit document worden de uitgangspunten van de eisende partij(en) vastgelegd. ExcelAir b.v. kan zorgen voor een PvE waarbij op voorhand kritisch gekeken wordt naar de overige installatieonderdelen binnen een complex. Hierbij valt te denken aan aansturingen van liften, deuren, luchtbehandelingkasten etc. Eisende partijen kunnen zijn bij het opstellen van een PvE; de eigenaar van het gebouw, de gebruiker, de verzekeraar, de gemeente en/of de brandweer. Zonder PvE is het niet mogelijk om een installatie te certificeren, wat verplicht is vanuit het Bouwbesluit 2012. Een PvE is een van de belangrijkste schakels in een proces om een doordachte verantwoorde installatie te maken.

Het Programma van Eisen dient opgesteld te worden voor:

RWA systemen
Overdruksystemen
Branddetectiesystemen
Ontruimingsystemen

Laatste Nieuws

Neem contact met ons op

Contact Us
reCAPTCHA