Programma van Eisen

Een Programma van Eisen (PvE) is het basisdocument waarmee een installatie wordt ontworpen, geïnstalleerd, gecertificeerd en onderhouden kan worden. In dit document worden de uitgangspunten van de eisende partij(en) vastgelegd. ExcelAir b.v. zorgt voor een onafhankelijk PvE opgesteld door een erkend PvE opsteller waarbij kritisch gekeken wordt naar de overige installatieonderdelen binnen een complex. Hierbij valt te denken aan aansturingen van liften, deuren, luchtbehandelingkasten etc. Een PvE opgesteld door een erkend PvE opsteller is van toepassing bij meerdere eisende partijen. Eisende partijen kunnen zijn bij het opstellen van een PvE; de eigenaar van het gebouw, de gebruiker, de verzekeraar, de gemeente en/of de brandweer. Zonder PvE is het niet mogelijk om een installatie te certificeren, wat verplicht is vanuit het Bouwbesluit 2012.

Het Programma van Eisen dient opgesteld te worden voor:

RWA systemen
Overdruksystemen
Branddetectiesystemen
Ontruimingsystemen

MEER REFERENTIES