Overdruk ventilatiesystemenAls het om gelijkwaardigheid gaat

Overdruk ventilatiesystemen

Bij een brand in een gebouw dienen vluchtwegen gevrijwaard te zijn van rook om te adequaat kunnen vluchten. Voor trappenhuizen worden hiervoor rooksluizen toegepast die vanuit het bouwbesluit geëist zijn. Echter in sommige situaties kan er door het ontbreken van rooksluizen, of wanneer er sprake is van één vluchtweg aanvullend een overdrukinstallatie geëist worden. Deze overdruk systemen bieden dan de oplossing.  Veelal zijn dit complexere installaties die veel ervaring en expertise vragen. ExcelAir kan beogen op jarenlange praktijkervaring en kan voor u een overdruk systeem ontwerpen, installeren en onderhouden. Hierbij kunnen wij vanzelfsprekend beogen op onze vele referentie projecten. Onze overdruksystemen worden veelal ontworpen op basis van de Europese regelgeving NEN-EN12101-6 en de NPR6095:2012. Hierbij wordt  gekeken naar de aard van het complex en de daarbij behorende gelijktijdigheid gedurende de ontvluchting. Bij een overdrukinstallatie is het van belang dat er een goede balans is tussen toe- en afvoerlucht. ExcelAir maakt uitsluitend gebruik van gecertificeerde producten. Zo worden, indien er sprake is van een bouwkundige luchtafvoerschacht, kleppen voorzien die gecertificeerd zijn conform de NEN-EN12101-8. Uiteraard houden wij hierbij rekening met het esthetische aspect.

Overdrukventilatie voor brandweerliften
Bij gebouwen hoger dan 70 meter moeten de liftschachten zijn aangesloten op een overdrukinstallatie die de schacht rookvrij houdt e.e.a. conform het boekwerk van de SBR: Brandveiligheid in hoge gebouwen.

Inspectiecertificatie
Conform het bouwbesluit 2012 zijn er wettelijke verplichtingen (artikel 6.32 lid 2) voor een rookbeheersingsinstallatie. Klik hier voor meer informatie.

MEER REFERENTIES