Een overdrukinstallatie wordt toegepast om bij een brand in een gebouw de vluchtwegen te vrijwaren van rook om zodoende veilig te kunnen vluchten. Een overdrukinstallatie kan worden toegepast als gelijkwaardige oplossing indien de vereiste rooksluizen in het bouwbesluit niet toegepast worden. Ook wanneer er sprake is van één vluchtweg kan aanvullend een overdrukinstallatie geëist worden. Deze overdruk systemen bieden dan de oplossing.  Oplossingen die veelal maatwerk zijn daar het complexere installaties betreft die veel ervaring en expertise vragen.

ExcelAir heeft jarenlange praktijkervaring en vele overdrukinstallaties ontworpen, en geïnstalleerd.  Met name is de integrale samenwerking met bevoegd gezag, architect, aannemer en installatiebedrijf essentieel om te komen tot een verantwoorde installatie. Vanzelfsprekend kunnen we beogen op onze vele referentie projecten. De ExcelAir overdruksystemen worden veelal ontworpen op basis van de Europese regelgeving NEN-EN12101-6 en de NPR6095:2012. Hierbij wordt  gekeken naar de aard van het complex en de daarbij behorende gelijktijdigheid gedurende de ontvluchting. Bij een overdrukinstallatie is het van belang dat er een goede balans is tussen toe- en afvoerlucht. ExcelAir maakt uitsluitend gebruik van gecertificeerde producten. Zo worden, indien er sprake is van een bouwkundige luchtafvoerschacht, kleppen voorzien die gecertificeerd zijn conform de NEN-EN12101-8. Uiteraard houden wij hierbij rekening met het esthetische aspect waarbij de door ons toegepaste luchtafvoer kleppen een verfraaiing zijn van de installatie.

Indien er voor bestaande bouw een overdrukinstallatie toegepast dient te worden biedt ExcelAir oplossing op maat in samenspraak met het bevoegd gezag.

Jaarlijks onderhoud van overdrukinstallaties is verplicht en essentieel. Veelal is het trappenhuis de enige vluchtweg binnen het complex en deze dient bij ontvluchting gevrijwaard te zijn van rook. Conform het bouwbesluit 2012 zijn er wettelijke verplichtingen (artikel 6.32 lid 2) voor een overdrukinstallatie (RWA). De aansturing dient ten alle tijden te geschieden door een gecertificeerde brandmeldinstallatie. Klik hier voor meer informatie.

Overdrukventilatie voor brandweerliften
Bij gebouwen hoger dan 70 meter moeten de liftschachten zijn aangesloten op een overdrukinstallatie die de schacht rookvrij houdt e.e.a. conform het boekwerk van de SBR: Brandveiligheid in hoge gebouwen.

Neem contact met ons op

Contact Us
reCAPTCHA

Laatste Nieuws