Ondergrondse parkeergarages maken inmiddels veelvuldig onderdeel uit van een nieuw te bouwen complex. Ze verlagen de hoge parkeerdruk in de stad en maken het mogelijk om parkeerplaatsen op straat op te heffen. Deze vrij gekomen ruimte kan dan worden gebruikt om het straatbeeld te verbeteren. Echter aan ondergronds parkeren zijn wel voorwaarden aan verbonden want auto’s die parkeren in deze garages produceren immers koolmonoxide (CO) en stikstofdioxide (NO2). Deze stoffen zijn giftig en zijn schadelijk voor de gezondheid van de mens. Volgens de Nederlandse Norm (NEN2443:2013) dient een parkeer- of stallingsgarage daarom voorzien te worden van een gasdetectiesysteem. Deze installatie monitort de luchtkwaliteit en bewaakt de concentratie van CO en LPG in de lucht. Bij een verhoogde waarde van deze CO en of LPG concentratie kan er een sturing verricht worden naar bijvoorbeeld een ventilatie-installatie. Waarom detecteren op LPG? In Nederland rijden nog steeds voertuigen op autogas (LPG). Een auto kan bij een lekkage van een gastank in een gesloten ruimte, zoals een garage, een gevaarlijke situatie doen ontstaan. Een LPG detectie installatie is daarom, indien er in een garage LPG voertuigen worden toegelaten, verplicht. Deze detectie-installatie is samengevoegd met de CO detectie-installatie. Een onderdeel dat standaard deel uit maakt van een gasdetectiesysteem voor een parkeergarage is een ontruimingsinstallatie. Deze installatie informeert de aanwezige personen bij overschrijding van de maximaal toegestane gasconcentratie.

Door jarenlange ervaring met gasdetectiesystemen in parkeergarages is ExcelAir inmiddels de toonaangevende specialist op dit gebied. ExcelAir heeft een unieke serie sensalert gasdetectiecentrale ontwikkeld specifiek voor de toepassing in parkeergarages. Deze kwalitatief hoogwaardige gasdetectiesystemen hebben zich ruimschoots bewezen in de vele projecten die door ons gerealiseerd zijn. Het gasdetectiesysteem is zeer betrouwbaar systeem en wordt continu doorontwikkeld, immers stilstand is achteruitgang. Door de toepassing  van ons unieke bussysteem de ExcelAir kabel kunnen zowel sensoren als ontruimingscomponenten zoals waarschuwingsbord STOP MOTOR met elkaar door gelust worden. Dit realiseert een significante besparing op buisleidingen en bekabeling. Ook het uitlezen van het systeem op afstand behoord tot de mogelijkheden wat bij calamiteiten de mogelijkheid biedt om te interveniëren. Ook andere mogelijkheden van gasdetectie zoals diesel (NO2) en aardgasdetectie (CH4) behoren tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen? Dan helpen onze specialisten uw graag!

Laatste Nieuws

Neem contact met ons op

Contact Us
reCAPTCHA