Certificatie

Als het gaat om brandveiligheid is ExcelAir uw ideale partner. Wij zijn een gerenommeerd bedrijf die kan beogen op vele projecten op het gebied van brandveiligheid.

Productcertificatie
Het NCP heeft sinds 2002 de erkenningsregeling rookbeheersingsystemen 2002 toegepast in het kader van de certificering van leveranciers en onderhouders van Rookbeheersingsystemen. Deze erkenningsregeling is nu omgezet naar de Beoordelingsrichtlijn BRL-K21025. Het schema omvat de levering van het product van Rookbeheersingsystemen en de levering van dienst onderhoud aan rookbeheersingsystemen. ExcelAir heeft een belangrijke bijdrage gehad in de totstandkoming van deze Beoordelingsrichtlijn. Alle door ExcelAir toegepaste afvoer- en stuwkrachtventilatoren, die een functie uitoefenen bij brand, zijn gecertificeerd conform de EN12101-3.

Inspectiecertificatie
Gezien de problematiek bij de bestrijding van brand in een ondergronds gebouw, is het daarom van groot belang dat deze installaties functioneel zijn en de juiste interactie met elkaar hebben. De wetgever heeft daarom in het bouwbesluit 2012 hogere eisen gesteld aan gebouwen waar dit type installaties voorzien zijn. Deze installaties dienen daarom vanaf 1-1-2015 jaarlijks geïnspecteerd en gecertificeerd te worden. In het bouwbesluit 2012 zijn deze wettelijke verplichtingen vastgelegd.

Het bouwbesluit zegt hierover het volgende:
De volgende brandveiligheidsinstallaties dienen op basis het bouwbesluit 2012 voorzien te worden van een CCV inspectiecertificaat.
– Brandmeldinstallaties conform bouwbesluit 2012 artikel 6.20 lid 6;
– Ontruimingsinstallaties conform bouwbesluit 2012 artikel 6.23 lid 4;
– RWA (rookbeheersingsinstallaties) conform bouwbesluit artikel 6.32 lid 2.

Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstallatie dient voorzien te worden van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema rookbeheersingsinstallatie. Indien op grond van artikel 6.20, eerste lid, van het besluit doormelding verplicht is, is de geldigheidsduur een jaar.

Tijdens de inspectie kunnen er wellicht zaken aan het licht komen die door u als eigenaar nog voorzien / opgelost dienen te worden. Dit kunnen bijvoorbeeld bouwkundige- of installatietechnische mankementen zijn. Op basis van deze tekortkomingen kan een her inspectie wellicht noodzakelijk zijn. Is de installatie eenmaal voorzien van een inspectiecertificaat dan dient de installatie in het opvolgende jaar voorzien te worden van een vervolginspectiecertificaat. Wij begrijpen dat het voor u als gebouweigenaar dit geen alledaagse materie is. Graag helpen wij u verder om uiteindelijk te komen tot een inspectiecertificaat.

MEER REFERENTIES