Maatregelen brandveiligheid parkeergarage Veemarkt

Eind augustus start de gemeente Dordrecht met het nemen van maatregelen om de brandveiligheid in parkeergarage Veemarkt te verbeteren. Eerdere inspanningen zoals het verbeteren van vluchtroutes, uitbreiden van blusmiddelen en aanbrengen van brandcompartimenten bleken niet voldoende om aan de gestelde eisen van het bouwbesluit 2012 te voldoen. Er worden camera’s geïnstalleerd om een beginnende brand te signaleren. Daarnaast is het … Read More