Maatregelen brandveiligheid parkeergarage Veemarkt

Eind augustus start de gemeente Dordrecht met het nemen van maatregelen om de brandveiligheid in parkeergarage Veemarkt te verbeteren. Eerdere inspanningen zoals het verbeteren van vluchtroutes, uitbreiden van blusmiddelen en aanbrengen van brandcompartimenten bleken niet voldoende om aan de gestelde eisen van het bouwbesluit 2012 te voldoen. Er worden camera’s geïnstalleerd om een beginnende brand te signaleren. Daarnaast is het nodig om 121 parkeerplekken aan de buitenranden van vijf parkeer dekken af te zetten.

Het gebied rond de parkeergarage Veemarkt is in ontwikkeling. Voor de bouw van het Huis van Stad en Regio maakt de garage plaats voor een nieuwe bestemming. Er is lang onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden om te voldoen aan de brandveiligheidseisen. Daarbij is gezocht naar een oplossing waarbij de kosten in verhouding staan met de beperkte gebruiksduur van de garage.

ExcelAir is specialist op het gebied van brandveiligheid in parkeergarages en is voor u de partner om mee te denken in complexe brandveiligheidsvraagstukken voor nieuwbouw- en renovatie projecten. Met name de toepassing van zeer snelle rookdetectie is van essentieel belang voor het vroegtijdig ontdekken van een beginnende auto brand.  Het toepassen van punt rookmelders is hierbij niet gewenst gezien de storingsgevoeligheid voor vocht en vuil van deze melders. Benieuwd? Neem eens contact op met onze specialisten zij staan u graag te woord.