content

Auto vat vlam bij McDrive bij winkelcentrum The Wall in Utrecht

In de parkeergarage van winkelcentrum The Wall in Utrecht is een auto in de brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse dankzij het automatische meldsysteem in de garage. De brand was dan ook vrij snel onder controle, zegt de brandweer. De auto is total loss.

Een automatisch branddetectie systeem op basis van optische melders is cruciaal voor snelle rookdetectie. ExcelAir adviseert daarom de toepassing van rookdetectie middels aspiratiedetectie systemen in parkeergarages. In tegenstelling tot traditionele rookmelders worden er bij aspiratie detectiesystemen veel minder melders toegepast waardoor de kans op loze meldingen en storingen tot een minimum worden beperkt.

Lees hier het volledige artikel

bron: website RTV Utrecht

 

 

Oosterdok parkeergarage haalt laadvermogen voor stekkerauto’s uit brandventilatie

Opstelling axiaalventilatoren in garage

De elektrische auto wint snel terrein en daarom willen veel Nederlandse steden hun oplaadmogelijkheden vergroten. Parkeergarages zijn daarvoor een logische plek, het probleem is alleen dat in de meeste garages de daarvoor benodigde ampèrage ontbreekt. Dat was ook het geval in Nederlands grootste parkeergarage in hartje Amsterdam.
Zware ventilatoren
De enige mogelijkheid in Parking Centrum Oosterdok voor het verkrijgen van voldoende stroomsterkte zat in de Rook- en WarmteAfvoer (RWA) installatie. “Daarop zijn de zware ventilatoren aangesloten die op het dak staan”, vertelt Hans Klapwijk van Van den Pol Elektrotechniek. “Maar die stroom wordt alleen gebruikt bij brand of een te hoog CO2-gehalte, om de garage snel rookvrij te maken. Het is feitelijk reservecapaciteit. Wij hebben daar nu, conform de NEN 1010, de laadpalen op aangesloten.

ExcelAir is van mening dat de toepassing van laadvoorzieningen op de voorziening van het RWA systeem toe een positieve ontwikkeling is. Zo zal de toepassing van een RWA systeem in een parkeergarage voor toekomstige projecten “bijna gratis” gaan worden.

Bron: installatiejournaal.nl

Lees hier het volledige artikel

 

Beginnende autobrand in parkeergarage Deventerstraat Apeldoorn veroorzaakt veel rook

Donderdagmiddag 17 oktober j.l. rond 14.10 uur kwam er veel rook uit het motorcompartiment van een geparkeerde auto in de parkeergarage onder het stadhuis aan de Deventerstraat in Apeldoorn. De brandweer heeft met een poederblusser onder de motorkap geblust. Van brand was geen sprake, wel enorm veel rook. Voor zover bekend, is niemand gewond geraakt.

Om een brand in een vroegtijdig stadium te ontdekken is snelle rookdetectie een noodzaak.  De toepassing van traditionele rookmelders geeft vaak overlast daar deze melders gevoelig zijn voor storingen ten gevolge van vocht en vuil. Loze meldingen zijn dan het gevolg. ExcelAir past daarom hoog kwalitatieve aspiratie detectie toe. Toch snelle adequate melding maar geen overlast door ongewenste meldingen ten gevolge van vocht en vuil.

Lees hier het volledige bericht.

Bron: hardnieuws.nl

 

Wel of geen branddetectie bij garage groter dan 1.000m2?

Westluidense Poort ExcelAir impressie 1

Met enige regelmaat krijgen wij vragen over de noodzaak van de toepassing van een brandmeldsysteem in een garage. Het bouwbesluit is hier in basis helder een garage met een aaneengesloten oppervlakte  > 1.000m2 moet voorzien van een brandmeldsysteem met volledige bewaking. De onduidelijkheid ontstaat als een garage gefaseerd gebouwd wordt, bestaande uit fases kleiner dan 1.000m2. Is een brandmeldinstallatie hierbij dan wel of niet verplicht? De adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften heeft zicht gebogen over deze interessante casus.

Een nieuw te bouwen stallingsgarage voor het stallen van 50 auto’s als onderdeel van een nieuw te bouwen woongebouw heeft een gebruiksoppervlakte van circa 1.940 m2. De stallingsgarage grenst aan één zijde aan de woningen en aan de straatzijde is de garage voorzien van een open hekwerk. Boven de parkeerplaats is een dek aanwezig waarop zich de terrassen van de woningen bevinden. Binnen de stallingsgarage bevinden zich ook een aantal buitenbergingen van de woningen.

De gemeente is van mening dat de gehele stallingsgarage als één stallingsgarage met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1.000 m2 moet worden beoordeeld. Daarom is volgens Bouwbesluit artikel 6.20 eerste lid een BMI vereist met volledige bewaking. Deze hoeft niet gecertificeerd te zijn. De aanvrager is van mening dat er twee naast elkaar gelegen gebruiksfuncties van dezelfde soort zijn die elk kleiner zijn dan 1.000 m2, waardoor geen BMI is vereist. Bovendien is de aanvrager van mening dat als de stallingsgarage als één groot brandcompartiment wordt beschouwd, er een gelijkwaardige veiligheid is als beoogd
met een stallingsgarage kleiner dan 1.000 m2, omdat de vluchtmogelijkheden ten minste net zo veilig zijn als bij twee aan elkaar grenzende gebruiksfuncties.

Een aparte situatie waarbij theoretisch een parkeergarage tot in oneindige grootte gebouwd zou kunnen worden waarbij er geen branddetectie toegepast zou hoeven worden. Dergelijke installaties worden dan ook niet voorzien van doormelding waarbij brandalarmen ook niet automatisch worden opgevolgd. Het is maar de vraag of dit de brandveiligheid en vroegtijdige ontdekking van de brand ten goede komt. ExcelAir is van mening dat deze garages op basis van het bouwbesluit altijd uitgevoerd dienen te worden met een robuust branddetectie systeem op basis van aspiratie zodat loze meldingen en storingen tot een minimum beperkt blijven.

Lees hier het volledige artikel.

 

Parkeerproblemen tijdens bouwproces? ExcelAir heeft een oplossing!

Parkeergarage Alliantie Hilversum

Tijdens het realiseren van een gebouw zijn er vaak veel werklieden op een bouwlocatie aanwezig, voor het onderhavige project kan dit op lopen tot max. 150 mensen op een werkdag. Deze mensen komen vaak alleen of met twee personen in een auto of een bestelauto. In een dichtbevolkte / bebouwde omgeving is het parkeren van de voertuigen van de werklieden dikwijls problematisch. Ten gevolge van deze extra parkeerbelasting in de omgeving in combinatie met de aanvoer van materialen kan dit zelfs leiden tot verkeersgevaarlijke situaties. Daarnaast heeft het straat parkeren invloed op de efficiency van de werklieden, denk hierbij aan; aanvoer van materialen en gereedschappen, verminderen van diefstalrisico’s bij het parkeren op de werklocatie.

Het is daarom aan te bevelen, indien een gebouw wordt voorzien van een stallingsruimte deze zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen om de overlast / risico’s voor de omgeving te beperken.

ExcelAir kan een maatregelenpakket vast te stellen en hiervoor een onderbouwing maken middels een rapportage welke voorgelegd kan worden aan de Gemeente.  Een win win situatie voor alle betrokken partijen waardoor tijdelijk parkeren in de stallingsgarage mogelijk wordt.

Benieuwd? Neem gerust even contact met ons op wij staan u graag te woord.

Auto lekt aardgas, brandweer sluit parkeergarage in Groningen af

Tekstbord

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen in een parkeergarage aan de Herepoortenmolendrift in de binnenstad

Rond 17.45 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een gaslekkage in de garage. “Bij aankomst bleek dat een auto die op aardgas rijdt, gas lekte”, vertelt Ten Cate. “De garage was op dat moment al ontruimd. Bezoekers stonden buiten te wachten op de komst van de hulpverleners.” Brandweerlieden hebben met specialistische meetapparatuur metingen verricht in de garage. “Toen bleek dat de situatie veilig was kon de garage weer vrij worden gegeven.” Hoe de lekkage precies kon ontstaan is onbekend. Na een half uur keerde de brandweer weer terug naar de kazerne.

De meeste ondergrondse parkeergarages worden uitgerust met een gasdetectiesysteem waarbij gedetecteerd wordt op CO en LPG gassen.  Aardgas kan gelukkig ook gedetecteerd worden door LPG sensoren. Door de komst van voertuigen die rijden op explosieve gassen zoals aardgas of waterstof biedt de aanwezigheid van een LPG sensoren die reageren op deze explosieve gassen uitkomst.  Derhalve adviseert ExcelAir ondanks de afname van LPG voertuigen om deze LPG detectie te handhaven.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: website Dagblad van het Noorden

Een energieneutrale garage maken is mogelijk

Axiaalventilatoren energie zuinig

Een energieneutrale parkeergarage een utopie?

Verantwoord omgaan met energie is heden ten dage één van de belangrijkste onderwerpen bij het realiseren van gebouwen. Vaak zien we dat de ondergelegen parkeergarage een sluitpost is in het geheel en er bij de inkoop van installaties alleen op basis van prijs beslissingen worden genomen. LED verlichting wordt inmiddels standaard toegepast maar een energiezuinig ventilatiesysteem wordt vaak vergeten. Ook deze installaties draaien 24 uur per dag en consumeren relatief veel energie. Door toepassing van zonnepanelen en energiezuinige motoren met een zeer laag stroomverbruik i.c.m. een intelligente aansturing kan er een energieneutrale parkeergarage worden gerealiseerd.

De winst is met name te realiseren in de oudere parkeergarage die uitgerust zijn met een traditioneel kanalen systeem of stuwkrachtventilatie systeem met een hoog / laag schakeling. ExcelAir heeft voor u de oplossing om met een beperkte investering een forse besparing te realiseren waardoor de investering snel is terug verdiend.  Voor nieuwbouw en renovaties van parkeergarage ventilatie systemen bent u bij ExcelAir aan het juiste adres.

Laten we samen werken aan de toekomst en de daad bij het woord voegen.

Onze specialisten staan u graag te woord.

ExcelAir viert haar 15 jarig bestaan

ExcelAir b.v. heeft samen met haar personeel op 6 september j.l. haar 15 jarig bestaan gevierd. Tot op het laatste moment waren de geplande activiteiten een goed bewaard geheim.

Met het voltallige personeel werd er verzameld bij Cabrio Rent Events in Venlo. Hier werden de rijder duo's bekend gemaakt en kon er gestart worden met een schitterende tocht door het Zuid Limburgse landschap in een voor ieder duo prachtige oldtimer cabriolet. Na een uitgebreide lunch in de buurt van de Duitse Eifel werd er koers gezet richting de overnachtingslocatie. Onderweg naar deze avond bestemming werd er nog een leuke opdracht meegegeven waardoor de rijder duo's goed moesten opletten.  De overnachting in Vaals was op een toplocatie waarbij er in de avond een uitgebreid diner werd voorgeschoteld. De volgende dag werd er koers gezet richting Aken voor een uitgebreide stadswandeling. Na Aken ging de tocht verder door de prachtige voerstreek en werd er uitgebreid geluncht op het drie landen punt.  Na een korte stop in België werd kwam er een eind aan dit bijzondere weekend. Al met een al een weekend om nooit meer te vergeten.  ExcelAir dankt dan ook een ieder die het heeft mogelijk gemaakt om ons 15 jarige bestaan te vieren.

Namens de directie van ExcelAir b.v.

René Duijndam en Bert Bron

Foods Innovation Centre Wageningen voorzien van een uniek stuwkrachtventilatiesysteem

Het Global Foods Innovation Centre van 18.000 m2 bestaat uit een Pilot Plant, een Food & Customer Experience en twee verdiepingen met kantoren en laboratoria. In de Pilot Plant, een mini-fabriek, vindt de proefproductie van nieuwe producten in beperkte volumes plaats. Onder het gehele pand is een parkeergarage gesitueerd die voor zowel de medewerkers van Unilever als voor de Wageningen University & Research toegankelijk is.

ExcelAir heeft in opdracht voor Hollander Techniek in Apeldoorn een bijzonder stuwkracht ventilatiesysteem ontwikkeld.  Al ruim 15 jaar ontwikkeld ExcelAir haar producten in eigen beheer. Er wordt ingespeeld op de huidige ontwikkelingen waarbij een zeer laag energieverbruik een must is voor de toekomst. De toegepaste stuwkrachtventilatoren hebben een extreem lage inbouwhoogte en motorvermogen.  Op dit moment is er geen vergelijkbaar product op de markt waardoor ExcelAir weer met recht zich trendsetter mag noemen op het gebied van parkeergarage ventilatiesystemen.

MEER REFERENTIES