Waterleiding sprinkler de toekomst voor brandveiligheid in parkeergarages

Na de grote brand in parkeergarage ‘De Appelaar’ te Haarlem barstte de discussie los of het al dan niet toepassen van sprinklers in parkeergarages de oplossing is. Met de komst van elektrische voertuigen is een sprinklerinstallatie al bijna gemeengoed geworden als gelijkwaardige oplossing voor het overschrijden van de brandcompartimenten zoals genoemd in het bouwbesluit. In ons artikel van 3 maart j.l. hebben wij al eerder aandacht besteed aan het stallen van elektrisch voertuigen in een garage. De toepassing van een traditionele sprinklerinstallatie wordt gezien als de oplossing voor deze problematiek. Voor een woongebouw van beperkte omvang zijn dergelijke sprinklerinstallaties een grote investering en zijn de jaarlijkse beheers – en onderhoudskosten fors te noemen. Los van het feit dat er water op het vuur is hebben we nog steeds te maken met sterke mogelijk toxische rookontwikkeling die optreedt bij een autobrand, daarnaast kan er in een garage ook aanzienlijk rook- / roetschade optreden. De afvoer van rook- en warmte is daarom belangrijk.

Na uitgebreid research en diverse full-scale brandtesten heeft ExcelAir een waterleidingsprinklerconcept ontwikkeld specifiek voor parkeergarages. Een unieke sprinklerkop zorgt voor de detectie- en beperking van de autobrand. De projectie is zodanig dat de koppen geprojecteerd worden op de plaatsen waar vuurlast aanwezig kan zijn. In combinatie met RWA-afvoerventilatoren die de rook- en warmteafvoer realiseren wordt een eenvoudige en betrouwbare brandveiligheidsoplossing geboden. Deze oplossing is ook zeer interessant voor bestaande parkeergarages waarin geen traditionele sprinklerinstallatie voorzien van een waterbassin, pompen etc toegepast kan worden. Bovendien zijn de onderhoudskosten maar een fractie van de onderhoudskosten van een vergelijkbare traditionele sprinkler- of watermist installatie. ExcelAir heeft inmiddels een pilotproject gerealiseerd in Cadzand. Het prachtige complex de Blanke Top in Cadzand is als eerste parkeergarage in Nederland voorzien van dit type waterleidingsprinklerinstallatie.

Nieuwsgierig? Neem gerust contact op met onze specialisten.