Regelgeving voor brandveilige lithium-ion-batterijen in de maak

Regelgeving voor brandveilige lithium-ion-batterijen in de maak

Branden in elektrisch aangedreven voertuigen in parkeergarages zijn een voornaam zorgpunt voor de brandweer. Lithium-ion-accu’s zijn een extra risicofactor bij brand in een garage waar de brandbestrijding sowieso al complex en lastig is. In een besloten parkeergarage hopen hitte, rook en giftige verbrandingsproducten zich op, waardoor een incident lastig is te bestrijden.

De Nederlandse wet- en regelgeving stelt geen restricties aan toegang van elektrische voertuigen tot parkeergarages. Evenmin zijn er internationaal standaard voorschriften voor de laadpunten in garages. Vanuit brandweerperspectief zijn we er in ieder geval voorstander van om het parkeren en laden van elektrische voertuigen zoveel mogelijk vóór in de garage te concentreren, dicht bij de inrit en bijvoorbeeld niet op de derde of vierde parkeerlaag onder het maaiveld. Dat vereenvoudigt in geval van brand de verkenning, brandbestrijding en het bergen van voertuigen.

Het bovenstaande artikel is te lezen op de website van brandveilig.com

Het is voor nu een eenvoudig bedachte oplossing om laadvoorzieningen dicht bij de inrit / uitrit te positioneren. Maar dit is voor de nabije toekomst door sterke toename van elektrische voertuigen wellicht al snel een achterhaald brandveiligheid uitgangspunt. De vraag die daarom gesteld moet worden is het verstandig om in een parkeergarage laadpunten te realiseren, immers we maken ook geen benzinepomp in een parkeergarage, omdat dit te veel risico met zich meebrengt. Lees hier onze uitgebreide zienswijze en mogelijke oplossingsrichtingen wat wij in een eerder artikel op deze site hebben gepubliceerd.