Onafhankelijke inspectie als voorwaarde voor een brandverzekering

Een snelle melding van een beginnende brand en BHV/ brandweer inzet kan de brandschade sterk beperken. Door uw installatie te certificeren wordt de bedrijfszekerheid verbeterd. Zeker als dit periodiek door een onafhankelijke derde wordt gedaan. Ook als op basis van het bouwbesluit de installatie niet gecertificeerd hoeft te worden wordt dit echter wel geeist door een aantal verzekeraars. Centraal Beheer stelt dit als voorwaarde voor een brandverzekering.

Het betekent dat uw brandmeldinstallatie door een onafhankelijk inspectiebureau geinspecteerd moet worden met een mimimale frequentie van 1 x per 3 jaar. Bij goedkeuring ontvangt u een inspectiecertificaat.

Uiteraard dienen alle overige zaken geregeld te zijn zoals:
– Maandelijks beheer van uw brandmeldinstallatie;
– Jaarlijks onderhoud;
– Doormelding van storingen- en brandalarmen.

Wij helpen uw graag bij de begeleiding en het aansturen van het onafhankelijk inspectiebureau alsmede bij de afhandeling van complexere vragen die kunnen optreden na een inspectie.