Omstanders voorkomen dat auto’s uitbranden in Asser parkeergarage

Autobrand te Ede

In een parkeergarage aan de De Noorderpoort in de Asser wijk Kloosterveen ontdekten passanten gisteravond rond middernacht dat de spiegels van twee auto’s in brand stonden. De auto’s stonden naast elkaar geparkeerd, met zo’n vijftig meter ertussen. Doordat omstanders ingrepen, was het vuur snel geblust en gingen de auto’s niet in vlammen op.
De brandweer kwam voor een nacontrole en de politie onderzoekt wat er is gebeurd. Vermoedelijk is sprake van brandstichting.

Het bovenstaande artikel is te lezen op de website van RTV Drenthe

Autobranden in parkeergarages staan al een langere tijd in de belangstelling. ExcelAir houdt de Nederlandse autobranden in parkeergarages al enige jaren zo goed mogelijk bij en publiceert deze op de website. Op deze wijze ontstaat voor u en voor ons er inzicht in de aantallen en omvang van de branden in Nederland. De brand in de onderstaande garage is nummer 1 dit jaar.

Gelukkig waren het dit keer passanten die de brand snel hadden geblust. Bij een snel reagerend branddetectie systeem op basis van rookdetectie was de brandweer wellicht al ter plaatse geweest. In veel garages is nog vanuit regelgeving vanuit het verleden of wens van het bevoegd gezag om loze meldingen te beperken een thermisch branddetectie systeem toegepast. Vanuit het oogpunt gezien dat toepassing van traditionele rookmelders veel onnodige meldingen veroorzaken is het een logische keuze. Vanuit een de wens om een beginnende autobrand snel te ontdekken (veel rook maar weinig warmteontwikkeling) is dit echter een mindere keuze. Echter ExcelAir heeft de oplossing en past als jarenlang aspiratie detectie toe. Deze zeer snelle rookdetectie is ongevoelig voor vervuiling en vocht en is uitermate geschikt voor parkeergarages. Onze experts staan u graag te woord.