Nieuwe versie ‘Brandveiligheidsmaatregelen voor parkeergarages met elektrische voertuigen’ 22 juli 2021

Elektrisch aangedreven voertuigen zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Deze voertuigen worden ook geparkeerd en opgeladen, onder meer in parkeergarages. Het parkeren en opladen brengt een aantal specifieke veiligheidsaspecten met zich mee. In juli 2020 verscheen de eerste versie van de publicatie ‘Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen’. Deze publicatie geeft de brandweer handvatten voor het beperken van en omgaan met deze veiligheidsaspecten. Het IFV heeft nu een vernieuwde versie uitgebracht van deze publicatie, die onder andere is uitgebreid met actuele resultaten van recent uitgevoerd onderzoek en te verwachten toekomstige regelgeving voor parkeergarages. Daarnaast zijn enkele hoofdstukken geactualiseerd. De voorliggende publicatie beschouwt op genuanceerde wijze de genoemde brandveiligheidsproblematiek. Onderzoekers van het IFV hebben, in samenspraak met brandpreventisten en deskundigen van de repressieve dienst, een set maatregelen ontwikkeld die kunnen helpen bij het realiseren van brandveilige parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen.

Lees hier de publicatie op de website van het IFV.

Het bovenstaande artikel is te lezen op de website van brandveilig.com.

ExcelAir houdt alle autobranden bij en doet het verslag hiervan op deze site. Het aantal autobranden waarbij elektrische voertuigen betrokken zijn, zijn er nauwelijks dus volledige goede praktijk informatie met betrekking tot brandlast / vermogen is er nog niet. Wel is er bekend dat Lithium-ion-accu’s zijn een extra risicofactor bij brand in een garage waar de brandbestrijding sowieso al complex en lastig is. In een besloten parkeergarage hopen hitte, rook en giftige verbrandingsproducten zich op, waardoor een incident lastig is te bestrijden. Hier heeft ExcelAir in een eerder artikel al haar zienswijze gegeven.

De rookontwikkeling die optreedt bij een autobrand door verbranding van materialen in combinatie met de rook en giftige verbrandingsproducten van Lithium-ion-accu’s kan niet alleen worden verholpen door een automatische blusinstallatie. Een Rook Warmte Afvoer systeem in combinatie met een zeer snel reagerend branddetectiesysteem op basis van aspiratie is onontbeerlijk bij deze processen en draagt in hoge mate bij aan de beheersbaarheid van een autobrand en afvoer van deze giftige gassen. Tevens zorgt het RWA systeem ervoor dat de brandweer de brandende auto met veel beter zicht kan benaderen om deze vervolgens uit de garage te verwijderen.

Wij adviseren u graag voor een juiste oplossing. Ook voor uw bestaande reeds gerealiseerde parkeergarage.