Grote brand in singelgarage Alkmaar met elektrische auto’s

Op woensdag 1 juli was het weer raak. Een brand in de parkeergarage, dit maal zijn er zelfs elektrische auto’s betrokken. In ons artikel van 3 maart j.l. hebben wij al eerder aandacht besteed aan het stallen van elektrisch voertuigen in een garage. In Alkmaar is gebleken dat de brand als dusdanig ontwikkeld was, dat de brandweer zich terug moest trekken. Om de brandweer enige kans te geven een autobrand te bestrijden is een vroegtijdige detectie en alarmering van de brandweer noodzakelijk. Snelle detectie van brand op basis van rook heeft daarom meer en meer de voorkeur. Zie hiervoor ook het advies van brandweer Nederland en ons artikel van 9 januari j.l., Sinds 2012 is de overheid meer en meer aan het aansturen op het laten vervallen van rechtstreekse doormeldingen naar de brandweer. Het is de vraag of dit beleid past bij de risico volle gebouwen zoals een parkeergarage. Wij hebben hiervoor alternatieven om toch een snelle inzet van de brandweer te kunnen realiseren. Wij staan u hierover graag te woord.

Zie website rtlnieuws voor een impressie van deze brand.

Autobranden in parkeergarages staan al een langere tijd in de belangstelling. ExcelAir houdt de Nederlandse autobranden in parkeergarages al enige jaren zo goed mogelijk bij en publiceert deze op de website. Op deze wijze ontstaat voor u en voor ons er inzicht in de aantallen en omvang van de branden in Nederland. De brand in de onderstaande garage is nummer 10 en 11 dit jaar.  De brand heeft beperkt tot 2 auto’s echter de schade aan constructie en roetschade zijn aanzienlijk.