Elektrische auto vliegt in brand, parkeergarage in Epe ontruimd

In een parkeergarage onder het Marktplein in Epe is 1-9 j.l. brand ontstaan in een elektrische auto. Daardoor staat de hele parkeergarage vol rook. De hulpdiensten hebben de garage daarom afgesloten.

De sprinklerinstallatie in de parkeergarage trad is in werking getreden en heeft de brand beheerst. De parkeergarage stond daarna nog vol met rook. Het duurde tot ongeveer 13.30 uur voordat de brandweer alle rook via ventilatoren had afgedreven uit de garage. In overleg met de politie kunnen autobezitters wiens auto in de garage geparkeerd staat, hun voertuig daar weer uit rijden.

Het bovenstaande artikel is te lezen op 112 Apeldoorn.nl.

In ons artikel van 3 maart j.l. hebben wij al eerder aandacht besteed aan het stallen van elektrisch voertuigen in een garage. In Alkmaar is gebleken dat de brand als dusdanig ontwikkeld was, dat de brandweer zich terug moest trekken. Om de brandweer enige kans te geven een autobrand te bestrijden is een vroegtijdige detectie en alarmering van de brandweer noodzakelijk. Snelle detectie van brand op basis van rook heeft daarom meer en meer de voorkeur.

Een gerichte rookafvoer middels een Rook en Warmte Afvoer installatie zal een postieve bijdrage leveren bij de werkzaamheden van de brandweer. Het lokaliseren van de brand en het wegslepen van het voertuig wordt vergemakkelijkt . Het blussen van een dergelijk accubrand vindt vooralsnog meestal plaats in een dompelcontainer.

Autobranden in parkeergarages staan al een langere tijd in de belangstelling. ExcelAir houdt de Nederlandse autobranden in parkeergarages al enige jaren zo goed mogelijk bij en publiceert deze op de website. Op deze wijze ontstaat voor u en voor ons er inzicht in de aantallen en omvang van de branden in Nederland. De brand in de onderstaande garage is nummer 13 dit jaar.  De brand heeft beperkt tot 2 auto’s echter de schade aan constructie en roetschade zijn aanzienlijk.