Eerste hulp bij brandende batterijen

Het blussen van batterijen is complex, omdat lithium-ion cellen door chemische reacties op hol kunnen slaan en maar blijven doorbranden. Vandaar dat elektrische auto’s na een brand minstens een dag lang in een dompelbad moeten. Zelfs daarna kunnen de vlammen weer oplaaien. Dat is iets om in het achterhoofd te houden nu Nederland wordt vol gezet met lithium ion-batterijen. De elektrische transitie voltrekt zich in sneltreinvaart: EVBox, een bedrijf dat binnenkort een beursnotering krijgt, verwacht dat er een miljoen laadpalen in Nederland geplaatst worden. Het zijn er nu 70.000, lang niet genoeg om de explosieve groei van elektrische voertuigen te voeden. Volgens de planning rijden in 2030 1,9 miljoen elektrische auto’s rond.

Het bovenstaande artikel is te lezen op de website van het NRC.

Het RIVM heeft de experimenten met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland uitgevoerd. De gezondheidsrisico’s zijn beoordeeld in samenwerking met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Er bestaan al interventiewaarden om te kunnen inschatten wanneer er gezondheidsrisico’s zijn voor de bevolking als er bij een brand fluorwaterstof vrijkomt.

ExcelAir stelt dat de toepassing van een RWA (Rook Warmte Afvoer) systeem wordt onderbelicht als plausibele oplossing van de afvoer van chemische stoffen en dampen die vrijkomen bij het verbrandingsproces van accu’s. Het RIVM heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan.  Een sprinklerinstallatie wordt op dit moment gezien in grotere openbare parkeergarages als de brandveiligheidsvoorziening. Het aanwezige ventilatiesysteem is uitsluitend bedacht voor de dagelijkse ventilatie. Een gemiste kans stelt ExcelAir want kennis en ervaring leert dat RWA-systemen in combinatie met een sprinklerinstallatie een veilige oplossing kunnen bieden. Niet alleen de brand wordt beheerst maar een RWA-systeem zorgt er bovendien voor dat de brandweer, door adequate afvoer van schadelijke stoffen, sneller en veilig inzet kan plegen.

De wet- en regelgeving heeft een flinke inhaalslag te maken op het gebied van brandveiligheid. De politieke molens draaien traag, dus uniforme regelgeving is er niet van vandaag op morgen. Wel zijn er inmiddels verschillende handreikingen opgesteld als basis voor preventie en handelingsperspectief voor de brandweer bij incidenten met lithium-ion-accu’s, ventilatie bij brand is hierbij helaas onderbelicht.