Beoordelingsrichtlijn Rookbeheersystemen

Met ingang van 1 juni 2014 is de erkenningsregeling voor het ontwerp, installatie en nazorg van rookbeheersingsystemen van kracht. Het doel van de BRL Rookbeheersingsystemen is om in Nederland een bepaald kwaliteitsniveau voor rookbeheeringsystemen vast te leggen en te verkrijgen. Dit kwaliteitsniveau geldt enerzijds voor geleverd werk, anderzijds betreft dit kwaliteitscriteria voor de erkenning van bedrijven en personen die betrokken zijn in het proces om te komen tot een rookbeheersingsysteem. Deze BRL geeft aan, wat van een rookbeheersingsysteem en van de diverse (markt)partijen wordt verwacht en hoe handhaving en controle plaatsvindt. De combinatie van een rookbeheersingsysteem met een brandmeldinstallatie, wordt per installatie gecertificeerd conform de betreffende regeling. In het deel “Toepassingsgebied”, worden de kaders van de certificeringsregeling aangegeven. Tevens is invulling gegeven aan het gehele totstandkomingsproces hoe te komen tot een gecertificeerd rookbeheersingsysteem.

MEER REFERENTIES