Dijsselbloem van Onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘Hal brandflat Arnhem voldeed niet aan eisen’

Eigenaren van flatgebouwen zijn primair verantwoordelijk voor de brandveiligheid van de vluchtroute. Door een verbouwing in de centrale hal en aftimmering van de trap voldeed die route in de flat in Arnhem daar niet aan.

Dat zegt voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De raad onderzocht de fatale flatbrand van nieuwjaarsnacht 2020. Bij die brand kwam een vader en zijn zoon om het leven.  De brand werd veroorzaakt doordat twee jongens vuurwerk in het bankstel hadden afgestoken. Het meubelstuk was een dag voor de brand door een bewoner in de hal gezet. De Raad concludeert onder meer dat het verlaagde plafond in de hal, een kunststofplaat in de brandwerende deur en de aftimmering van de trap bijdroegen tot de heftigheid van de brand.

Het complete bovenstaande artikel is te lezen op de website van de Gelderlander.

Brandveiligheid gaat verder dan bouwkundige – en installatietechnische voorzieningen in een gebouw en dat begint met nadenken over de brandveiligheid van bestaande gebouwen. Het bouwbesluit geeft een minimaal kwaliteitsniveau als het gaat om brandveiligheid. Een brandmeldinstallatie om te alarmeren was in dit pand niet voorzien daar dit immers geen verplichting is.  In een trappenhuis behoren er immers geen brandbare materialen aanwezig te zijn.  In vaak oudere complexen is echter sprake van 1 centrale vluchtroute waardoor bewoners moeten vluchten en kun je je afvragen of een minimaal niveau zoals bedoeld in het bouwbesluit wel het juiste veiligheidsniveau is in dergelijke situaties. Met een eenvoudige overdruk- en brandmeldinstallatie op vrijwillige basis stijgt het veiligheidsniveau aanzienlijk. Tijdens het onderhoud van dergelijke installaties kan er dan ook gecontroleerd worden op gebruik en opslag van brandmaterialen.

Wij adviseren u graag over de toepassing van onze overdruk- en brandmeldinstallaties.