De bestrijding van brand in een ondergronds gebouw is complex. Daarom is het belangrijk dat alle brandinstallaties goed werken en onderling met elkaar communiceren. De wetgever stelt daarom in het bouwbesluit 2012 hogere eisen aan ondergrondse gebouwen met brandbeveiligingsinstallaties. Zo moeten ze vanaf 1-1-2015 jaarlijks geïnspecteerd en gecertificeerd worden. Wij helpen je graag met het behalen van zo’n inspectiecertificaat.

De volgende brandveiligheidsinstallaties moeten op basis van het bouwbesluit 2012 een CCV-inspectiecertificaat hebben:

  • Brandmeldinstallaties (volgens bouwbesluit 2012 artikel 6.20 lid 6)
  • Ontruimingsinstallaties (volgens bouwbesluit 2012 artikel 6.23 lid 4)
  • RWA, rookbeheersingsinstallaties (volgens bouwbesluit artikel 6.32 lid 2)

Als er geen restpunten meer open staan, krijg je na de inspectie een certificaat. Uit de inspectie kunnen nog zaken naar voren komen die je moet toepassen of aanpassen. Denk aan bouwkundige of installatietechnische gebreken. Het kan daarom zo zijn dat je na de veranderingen nóg een inspectie nodig hebt, om uiteindelijk een certificaat te krijgen. Heb je die binnen? Dan moet je een jaar later voor een vervolginspectiecertificaat zorgen.

We helpen je graag bij het hele proces. Neem gerust contact met ons op!

Laatste Nieuws

Neem contact met ons op

Contact Us
reCAPTCHA