Brandweer Nederland: gevaar bij elektrische auto in parkeergarage

Al in een eerder nieuwsbericht(en) heeft ExcelAir haar zorgen geuit over de problematiek rondom het laden van elektrische voertuigen in parkeergarages.  Het risico op brand in ondergrondse parkeergarages neemt toe omdat er steeds meer elektrische auto’s geparkeerd worden, die ook in de garage opgeladen worden. Tijdens dit proces is de kans groter op brand, een brandende auto in een parkeergarage is moeilijk te blussen. Dat meldt ook het tv-programma Kassa. De risico’s ontstaan door de lithiumaccu’s die elektrische auto’s hebben. Als deze vlam vatten, is de brandontwikkeling snel en het vuur extreem heet en zeer moeilijk blusbaar.

Inmiddels onderschrijft ook Brandweer Nederland deze problematiek en heeft daarom een advies opgesteld hoe om te gaan met het risico van de toepassing van laadvoorzieningen van elektrische voertuigen in een parkeergarages.

Op basis van de huidige inzichten volgt hieronder een beknopte weergave:

 1. Zorg voor snel bereikbare parkeer- en laadplekken voor EV
  Parkeerplaatsen en laadvoorzieningen van EV zoveel mogelijk plaatsen dicht bij de in- en uitritten van de garage en zo dicht mogelijk op het straatniveau.
  Laadvoorzieningen realiseren op goed geventileerde plaatsen
 2. Zorg voor snelle uitschakeling van de laadpalen
  Voorziening om in 1 handeling alle laadvoorzieningen stroomloos worden geschakeld. Aanbrengen van een noodknop op de laadpalen.
 3. Zorg voor snelle detectie en alarmering
  Aanbrengen van een branddetectiesysteem, met rookmelders en koolmonoxidemelders. Hierdoor worden bewoners/gebruikers gealarmeerd die vervolgens de garage verlaten en de brandweer kunnen informeren.
 4. Zorg voor beperking van branduitbreiding
  Aanbrengen van maatregelen om een brand actief te beheersen.Gedacht moet worden aan brandcompartimentering, afscherming tussen voertuigen en actieve brandblussystemen zoals een sprinkler- of watermistinstallatie. Tevens zal een RWA systeem bijdragen aan gerichte rook en warmte afvoer van een autobrand.
 5. Zorg voor deskundige aanleg, beheer en onderhoud
  Aanleggen, beheren en onderhouden van laadvoorzieningen volgens de laatste technische inzichten.
 6. Zorg voor voldoende dekking van de brandschadeverzekering.
  Contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij om te controleren of laadvoorzieningen mogen worden gerealiseerd op basis van de bestaande polis.

Lees hier het volledige advies van Brandweer Nederland.