Brandonveilig gebruik obstakel bij vluchtveiligheid woongebouwen

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Brandweeracademie van het NIPV onderzoek gedaan naar de vluchtveiligheid van bestaande woongebouwen. Hiervoor zijn 32 woongebouwen bezocht en geïnspecteerd op vluchtveiligheid. Het onderzoek geeft een schets van de praktijk van het vluchten uit woongebouwen. In het onderzoek zijn de vier meest gangbare typen woongebouwen meegenomen: portiekflats, galerijflats, flats met een binnengang en flats met een binnenhal. Per woongebouw is een (visuele) inspectie uitgevoerd en is gekeken naar zes onderwerpen die een relatie hebben met vluchtveiligheid:

Het bovenstaande artikel is te lezen op de website van brandveilig.com

Uit het rapport komt duidelijk naar voren dat het mechanisch ventileren een dominante invloed heeft en is in bijna alle gevallen verantwoordelijk voor het verder verspreiden van rook, en dan met name van CO,naar meerdere ruimten en verdiepingen. Wat bijdraagt aan deze rookverspreiding is de constatering dat deuren in geopende stand waren vastgezet, waardoor ze bij brand niet automatisch kunnen sluiten. Dat maar de helft van de woongebouwen is bekend dat de bewoners beperkt mobiel zijn geen dit onderzoek stof tot nadenken.

Lees hier het volledige rapport.

Indien er een parkeergarage aanwezig is onder een complex is het raadzaam om deze te voorzien van een brandmeldinstallatie ook al is deze niet vereist. Deze installatie kan er voor zorgen dat de brand tijdig wordt ontdekt en dat bewoners het pand tijdig kunnen verlaten. EcelAir kan u hierin adviseren.