Brandbestrijding in ondergrondse parkeergarages

Handreiking voor de voorbereiding op en de aanpak van de brandbestrijding. Dit document is ontwikkeld voor de regio Amsterdam-Amstelland en uitgegeven door het NIPV. Hierin worden op een aantal manieren verschillende onderdelen uit de brandbestrijding toegepast, leidend tot een praktische denk- en handelwijze voor de aanpak van parkeergaragebranden. Het gaat dan om een praktische toepassing van de basisprincipes van brandbestrijding, het vangnet van de situationele commandovoering, het kenmerkenschema en de sturingsdriehoek. De basisprincipes van brandbestrijding kunnen we zien als een standaard werkwijze, die altijd kan worden toegepast. Voor bijzondere gebouwen is het denkbaar er conform de sturingsdriehoek een ‘standaardafwijking’ ontwikkeld wordt. Deze handreiking kan dienen als de standaardafwijking voor ondergrondse garages.

Lees hier het volledige document.

We zien voor de bestrijding van de brand een belangrijke weggelegd in dit document ten aanzien van rookbeheersingsinstallaties. In veel gevallen wordt het effect en de aanwezigheid van deze installaties onderschat.  Deze RWA installaties vergroten de kans aanzienlijk tot het snel ontdekken (zicht op de brand) van de brand waarbij schade aan een pand zeer beperkt is. Rook in parkeergarages kan vaak eenvoudig zijn wegvinden naar bovengelegen bouw met een slaapfunctie. Met name bestaande parkeergarages kleiner dan 1.000m2 waarbij geen brandmeldinstallatie voorzien hoeft te worden zijn een potentiële bedreiging.  ExcelAir adviseert u graag over de toepassing van een vrijwillige brandmeldinstallatie en de toepassing van RWA installaties.