Brand! Wel/niet de lift gebruiken?

Als gevolg van fysieke beperkingen en/of mentale achteruitgang hebben zelfstandig wonende ouderen en andere mensen met een beperking een grotere kans om slachtoffer te worden bij brand. Gelet op de vergrijzing dreigt het aantal ouderen dat overlijdt aan de gevolgen van een woningbrand toe te nemen.
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is door Antea Group onderzoek gedaan naar het volgende:

Is het realiseerbaar om, in geval van brand in een woongebouw, op een veilige en verantwoorde wijze een lift te gebruiken bij de ontruiming van het gebouw? En zo ja, hoe kan dit worden gerealiseerd?

Het antwoord op deze vraag luidt:
Ja, er zijn bestaande situaties waarbij het realiseerbaar is om in geval van brand in een woongebouw op een veilige en verantwoorde wijze een lift te gebruiken bij de ontruiming van een gebouw. Er zijn echter ook bestaande situaties waarbij eerst aanpassingen in het gebouw noodzakelijk zijn. Los van de bouwtechnische en installatietechnische component zal bijzondere aandacht moeten worden besteed aan de vaardigheid van de gebouweigenaar en de gebruiker om te kunnen besluiten of het gebruik van de lift de mensen een veilige route uit het gebouw geeft en mensen veilig op de bestemming aankomen.

Het bovenstaande artikel is te lezen op de website van brandveilig.com.

Veel appartementencomplexen zijn niet uitgerust met een branddetectiesysteem zodat het tijdig ontdekken van een en brand en snelle ontvluchting moeizaam zal geschieden. In een eerder onderzoek van het NIPV , zoals gepubliceerd in een artikel onze website, is gebleken dat rookverspreiding naar andere verdieping door mechanisch ventileren een dominante invloed heeft. Zeker in appartementencomplex met een ondergelegen parkeergarage zou ongeacht de compartimentsgrootte een branddetectiesysteem met doormelding naar een PAC aangebracht dienen te worden. Zeker in bestaande gebouwen waarbij de parkeergarage kleiner is dan 1.000m2 zijn een punt van zorg en aandacht.