Automatische blusinstallatie in parkeergarage onder woongebouw verplicht

Bij nieuw te bouwen parkeergarages onder gebouwen waarin wordt geslapen moet verplicht een automatische blusinstallatie worden toegepast. Dit staat in het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in verband met de brandveiligheid van parkeergarages dat minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het ontwerpbesluit (ingangsdatum 1-1-2023) zijn enkele wijzigingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangebracht ten aanzien van de brandveiligheidseisen met betrekking tot parkeergarages. Hierdoor worden zij beter afgestemd op de kwaliteiten van moderne auto’s, waaronder veelvuldig kunststofgebruik en gebruik van alternatieve energievoorzieningen.

Download hier het ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages.

Het ontwerpbesluit gaat van parkeergarages groter dan 1.000m2 gelegen onder woongebouwen waarbij sprake is van een verblijfsgebied hoger dan 13 meter.

ExcelAir stelt dat het nieuwe ontwerpbesluit een logisch gevolg is van de toename van elektrische voertuigen en daarmee gepaarde berichtgeving over brandrisico’s bij het laden van dergelijk voertuigen in parkeergarages. Voor bouwers en eigenaren van in de toekomst te bouwen appartementencomplexen betekent dit een significante verhoging in bouwkosten en onderhouds-, certificerings- en beheerskosten van dergelijke sprinklerinstallaties.  Opmerkelijk is dat er voor nieuwbouw garages kleiner dan 1.000m2 geen nieuwe eisen worden gesteld. In dergelijke garages veelal gelegen onder apartementencomplexen kunnen gemakkelijk 40 voertuigen worden gestald. Een gemiste kans om hier minimaal een branddetectie systeem te eisen stelt ExcelAir.