Automatische blusinstallatie beperkt brandveiligheidsrisico’s parkeergarages

Bij parkeergarages onder hoge gebouwen waarin wordt geslapen, wordt bij nieuwbouw een automatische blusinstallatie verplicht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil de verplichting vanaf 2022 opnemen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het IFV is gevraagd om hiervoor een inhoudelijke onderbouwing op te stellen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het risico op een langdurige thermische belasting van de constructie van een parkeergarage is toegenomen en daarmee het risico op branddoorslag, bezwijken van (draag)constructies en slachtoffers. Verder is de rookverspreiding binnen en buiten een garage toegenomen. Hierdoor lopen bijvoorbeeld slapende personen en verminderd zelfredzamen extra risico’s. Ten slotte is de kans op een snelle bestrijding van een brand in een parkeergarage sterk afgenomen. Dit terwijl de hulpvraag aan de brandweer is toegenomen.

Het bovenstaande artikel is te lezen op de website van brandveilig.com.

ExcelAir houdt alle autobranden bij en doet het verslag hiervan op deze site. Het aantal autobranden waarbij elektrische voertuigen betrokken zijn, zijn er nauwelijks dus volledige goede praktijk informatie met betrekking tot brandlast / vermogen is er nog niet. Wel is er bekend dat Lithium-ion-accu’s zijn een extra risicofactor bij brand in een garage waar de brandbestrijding sowieso al complex en lastig is. In een besloten parkeergarage hopen hitte, rook en giftige verbrandingsproducten zich op, waardoor een incident lastig is te bestrijden. Hier heeft ExcelAir in een eerder artikel al haar zienswijze gegeven.

De rookontwikkeling die optreedt bij een autobrand door verbranding van materialen in combinatie met de rook en giftige verbrandingsproducten van Lithium-ion-accu’s kan niet alleen worden verholpen door een automatische blusinstallatie. Een Rook Warmte Afvoer systeem is onontbeerlijk bij deze processen en draagt in hoge mate bij aan de beheersbaarheid van een autobrand en afvoer van deze giftige gassen. Tevens zorgt het RWA systeem ervoor dat de brandweer de brandende auto met veel beter zicht kan benaderen om deze vervolgens uit de garage te verwijderen.

Wij adviseren u graag voor een juiste oplossing. Ook voor uw bestaande reeds gerealiseerde parkeergarage.