content

Parkeergarage Kustwerk Katwijk genomineerd voor beste gebouw

Hoofdtrappenhuis in garage Katwijk

De ondergrondse parkeergarage is een van de acht genomineerden voor Beste Gebouw van het jaar 2016. De ondergrondse parkeergarage is een van de acht genomineerden voor beste gebouw van het jaar 2016. De parkeergarage is genomineerd in de categorie identiteit en icoon waarde. De winnaar wordt op 19 mei bekendgemaakt. Naast de juryprijs wordt er ook een publieksprijs uitgereikt.

Beste Gebouw van het Jaar is een initiatief van de Branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus waarin ruim 1200 architectenbureaus zijn verenigd. Inzenders voor Beste Gebouw van het Jaar tonen aan dat naast de architectonische kwaliteit meer is dan alleen mooi of goed. Ook de gebruiks- en belevingswaarde, de toegevoegde maatschappelijke waarde en de kwaliteit van de samenwerking zijn meegewogen.

ExcelAir heeft voor deze unieke garage het RWA- en gasdetectie systeem aangebracht in opdracht van de Bosman bedrijven.

Lees hier het volledige artikel.

Zuidelijke Stadswalzone Den Bosch geopend

Opstelling axiaalventilatoren in garage

Afgelopen weekend is de vernieuwde Zuiderpark-Stadswalzone in ’s-Hertogenbosch geopend. Aan de zuidkant van de binnenstad zijn de vestingwerken hersteld en is de oude vestinggracht teruggebracht. Onder de nieuwe gracht is een parkeergarage gebouwd, die is ontsloten via een spiraal in het naastgelegen bastion.

Aannemer Heijmans nam de realisatie voor zijn rekening en was vanwege de ‘lean’ aanpak een half jaar eerder klaar dan gepland. Prominent onderdeel van het project is de parkeergarage van drie lagen, die zich onder het water bevindt. Automobilisten rijden via een spiraalvormige hellingbaan in bastion Baselaar en een tunnel onder de vestingmuur naar binnen. ExcelAir heeft in opdracht van Spindler Installatietechniek te Rotterdam de RWA installatie voor deze parkeergarage gerealiseerd.

Zorg(plicht) rondom brandveiligheid

zorgplicht parkeergarage

In tegenstelling tot de oudere regelgeving plaatsen de Woningwet uit 2006, het ondertussen vervallen Gebruiksbesluit 2008 met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012, de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid bij de gebruiker.

Diverse rampen zoals bij Schiphol, Enschede en Volendam zijn de aanleiding geweest voor dit vernieuwde inzicht. Met deze wetgeving toetst de overheid nu of het aannemelijk is, dat de brandveiligheid voldoende is binnen een gebouw. Indien deze achteraf niet voldoende blijkt te zijn worden de verantwoordelijken strafrechtelijk vervolgd. Een voorbeeld hiervan is de directie bij de Moerdijk brand.

Voor omvangrijke ondernemingen speelt tevens de Code Tabaksblat een rol. Dit is een gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven en hun aandeelhouders. Motivatie om de zorgplicht aangaande brandveiligheid goed in te vullen zijn onder andere dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van een onderneming het niet prettig vinden om te worden geconfronteerd met het nieuws van slachtoffers bij een brand of verlies aan omzet/winst ten gevolge van een brand omdat dit aanleiding kan geven tot een vermoeden van slecht bestuur.

Lees hier het volledige artikel

MEER REFERENTIES