1e fase parkeergarage LED Duin Almere opgeleverd

In Kop Zuid van project DUIN te Almere realiseert Koopmans Bouw in opdracht van Amvest vier woontorens. Het gaat in totaal om 337 woningen. Hiervan worden 142 beschikbaar gesteld in de verkoop.   Dit project maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling DUIN, in de kustzone van Almere Poort. In een nieuw duinlandschap realiseert Amvest  3.000 woningen, horeca, hotels, winkels, zorgvoorzieningen, onderwijs, kantoren, wellness en leisure. Onder deze vier woontorens wordt een parkeergarage gerealiseerd met maar liefst 876 parkeerplaatsen.

In opdracht van de firma van Dam uit Rijssen heeft ExcelAir de RWA, brandmeld- en gasdetectie installatie aangelegd. ExcelAir is in het voortraject nauw betrokken bij het ontwerp deze installaties. Het ontwerp van de RWA installatie is mede tot stand gekomen met brandveiligheidsadviesbureau Exiss die in nauw overleg met ExcelAir middels geavanceerde CFD berekeningen de goede werking van de RWA installatie heeft aangetoond. De RWA installatie voor deze parkeergarage voert bij brand de rook en warmte af en realiseert voldoende zicht voor de brandweer voor een binnenaanval. Zeker gezien de laatste ontwikkeling waarbij electrische voertuigen een serieus gevaar vormen in onergrondse parkeergarage biedt een RWA installatie uitkomst. Tevens is er gekozen voor een geavanceerd branddetectiesysteem op basis van aspiratie. Hierbij wordt de brand in een zeer vroeg stadium ontdekt en vindt er directe doormelding plaats naar de brandweer.

Maandag 13 juli j.l. was er een rooktest om de werking van deze RWA installatie in het bijzijn van de diverse partijen te testen.